OfertaUkraina

Kamieniec Podolski /Ukraina
ціна від 479 EUR
(2117 PLN)
/ 13 днів
Транспортtransportautokar

Послуги

transport autokarem komfortowym ( bar, video), transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa, noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami, śniadania, gorące kolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta, opieka Pilota, przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie

UkrainaUkrainaUkrainaUkraina
Харчування

śniadania, kolacje

Проживання

hotel

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

PIELGRZYMKA na UKRAINE autokaremprogram 13 dniowy - na zamówienie dla grup: klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych

Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

Program autorski AVE ( E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić
1 dzień
KATOWICE – LWÓW
zbiórka przy Parafii w Katowicach, po mszy św. przejazd w kierunku granicy ukraińskiej w Hrubieszowie, zwiedzanie Sokal( cerkiew św. Mikołaja) i Czerwonohradn /Bugiem (miasto Potockich), w miarę możliwości Żółkiew ( zamek Żółkiewskich) kolacja i nocleg we Lwowie.
2 dzień
LWÓW - TARNOPOL
Śniadanie, przejazd do Oleska(zamek - miejsc urodzenia Króla Jana III Sobieskiego), Złoczów (zamek Sobieskich), Zbaraż (obrona zamkuw1649 r), kolacja, nocleg w Tarnopolu
3 dzień
TARNOPOL – KRZEMIENIEC – POCZAJÓW - DUBNO
śniadanie, przejazd do Krzemieńca - miasto J. Słowackiego ( dom i muzeum)-zwiedzanie, przejazd do prawosławnego sanktuarium Maryjnego w Poczajowie ( ikona M.B.Poczajowskiej) - zwiedzanie - zespół klasztorny pobazyliański, Kościół Zaśnięcia Bogurodzicy, kolacja, nocleg w Dubnie
4 dzień
DUBNO - KIJÓW
Śniadanie, przejazd do Kijowa – stolicy Ukrainy, w drodze msza św. w Berdyczowie( obraz M.B Śnieżnej, kolacja, nocleg
5 dzień
KIJÓW
Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem: Ławra Pieczarska, Sobór św. Zofii, Pomnik Matki Ukrainy, Plac Niepodległości, Złota Brama, Katedra, Bulwar Chreszczatikowa,
Kolacja, kolacja, przejazd pociągiem nocnym na trasie: Kijów – Krym ( kuszetki 6 osobowe)
6 dzień
KRYM
Śniadanie w pociągu, przyjazd na Krym do Symferopola, transfer do Hotelu, zwiedzanie Ałupki (zamek Jaskółcze gniazdo), Liwadia ( Pałac konferencji z 1945r), kolacja, nocleg w okolicy Jałty
7 dzień
KRYM
Śniadanie, wycieczka do stolicy Krymu Sewastopola przez Bachczysaraj (Pałac Chanów) i skalne miasto Czufut-Kale, degustacja krymskich win, kolacja, nocleg w okolicy Jałty
8 dzień
KRYM – ODESSA
Śniadanie, w drodze do Symferopola zwiedzanie jaskiń marmurowych, 13.30 pociąg do Mikołajewa – przesiadka do autobusu, przejazd do Odessy, kolacja, nocleg
9 dzień
ODESSA
Śniadanie, zwiedzanie największego portu nad M. Czarnym, spacer po bulwarach, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
10 dzień
ODESSA –MOŁDAWIA - KAMIENIEC PODOLSKI
Śniadanie, całodniowy przejazd przez Mołdawię ( 550 km),(wiza = 50 USD lub zwolnienie z wiz), w miarę możliwości krótkie zwiedzanie stolicy – Kiszyniowa, kolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim
11 dzień
KAMIENIEC PODOLSKI
Śniadanie, zwiedzanie twierdzy, kościół św. Piotra i Pawła przejazd przez Chocim(bitwa 1620 r) do stolicy Bukowiny- Czerniowce, przejazd do Kołomyja ( Kościół O. Dominikanów), kolacja, nocleg w Jaremcze ( Perła Karpat- Huculszczyzna) Stanisławowie (ormiańskie sanktuarium Maryjne),
12 dzień
śniadanie, przejazd do Stanisławowa (Katedra unicka, Kolegiata, cmentarz polski) – stolicy ziemi halickiej, krótka wizyta w Haliczu, i Drohobyczu (miasto Brunona Sculza), kolacja, nocleg w Truskawcu(uzdrowisko )
13 dzień
Śniadanie, msza św. w Stryju ( kościół MB Piastunki Ludzkich Nadziei), przejazd przez Mukaczewo do granicy w Użgorod, przejazd przez Słowację, powrót do Polski w późnych godzinach nocnych

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
- dla 35 – 39 osób - 499 EURO
- dla 40 – 44 osób - 479 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE
KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA

CENA OBEJMUJE:
- transport autokarem komfortowym ( bar, video)
- transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa
- noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umowa generalna obejmująca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html
- opieka Pilota
- przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie

CENA NIE OBEJMUJE:
- kosztów zwiedzania

POLECAMY

- zabrać ok. 50 USD na koszty zwiedzania
- zabrać ok. 100 USD tzw. kieszonkowego

UWAGI

- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Терміни

На жаль, дати недоступні!

Варіанти пропозиції

Бронювання

Dostępne opcje
Termin od:

Notice: Undefined index: oferta_jednodniowa in /home/travelwoxu/travelwork/common_sites/portal/templates/common/booking_form_oferta.tpl on line 24

Notice: Undefined index: dostepne_terminy in /home/travelwoxu/travelwork/common_sites/portal/templates/common/booking_form_oferta.tpl on line 29

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/travelwoxu/travelwork/common_sites/portal/templates/common/booking_form_oferta.tpl on line 29
Dostępne terminy:
Ilość osób:

Notice: Undefined index: offer_components in /home/travelwoxu/travelwork/common_sites/portal/templates/common/booking_form_oferta.tpl on line 45

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/travelwoxu/travelwork/common_sites/portal/templates/common/booking_form_oferta.tpl on line 45
Dane zamawiającego
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Podsumowanie
Przetwarzanie danych...
Termin -
Cena
Promocja : -
( PLN)